Suradnici

Nemeth Projekt čini grupa projektanata pod stručnim i autorskim rukovođenjem arhitekta Borisa Nemetha, te zapošljava 11 djelatnika, od čega sljedeće strukture:

Ovlašteni projektanti – arhitekti:

  • Boris Nemeth ml., d.i.a.
  • Domagoj Petljak, d.i.a.
  • Hrvoje Magdić, d.i.a.
  • Josip Puljiz, d.i.a.
  • Hrvoje Čuljat, d.i.a.

Ovlašteni projektant – konzultant:

  • Boris Nemeth st., d.i.a.

Projektanti suradnici:

  • Katica Stepić, i.a.

Arhitektonski tehničari:

Administrativni suradnici:

  • Tomislav Gradski