Boris Nemeth

Boris Nemeth St. rođen je 29. studenog 1933. godine na zagrebačkoj Trešnjevci gdje provodi mladost i osnovno školovanje.
Nakon završetka realne gimnazije u Zagrebu, 1952. godine upisuje Građevinski fakultet koji nakon godine dana napušta i prelazi na Arhitektonski fakultet.

1954. godine uz studiranje zapošljava se u zagrebačkom poduzeću „Jadran“, tvornici metalnog namještaja i dječjih kolica. Prve poslove obavljao je u projektnom birou tvornice kao projektant na estetskom oblikovanju proizvoda. Uz poslove projektiranja artikala radio je i na izvedbi novih tvorničkih postrojenja, kao što je npr. tvornica i društveni prostor pogona „Jadran“ u Buzetu.
1965. godine postavljen je na radno mjesto pomoćnika generalnog direktora za tehničke poslove u tvornici „Jadran“ i na tom mjestu radi do 1968. godine kada radi završetka studija prekida posao u tvornici.
Po završetku studija na Arhitektonskom fakultetu zapošljava se u „Industrijskom projektnom zavodu“ ili skraćeno IPZ, kao odgovorni projektant u arhitektonskoj grupi arhitekta Julija de Luce, što traje od 1969. do 1982. godine. U istom poduzeću u tadašnjoj Končarevoj ulici radi kao voditelj arhitektonske grupe i samostalni projektant od 1977. do 1986. godine.

Zatim prelazi u „Inženjering projekt“ gdje također radi kao voditelj arhitektonske grupe i samostalni projektant do 1992. godine.
1992. godine osniva samostalni privatni biro kao privatni vlasnik koji je aktivan i danas. Stariji sin Boris, također d.i.a., preuzeo je vođenje tvrtke „NEMETH-PROJEKT“ koja zapošljava 12 djelatnika arhitektonske i građevinske struke.

Životni put arhitekta Borisa Nemetha St. od samog je početka i tijekom dugog stvaralačkog razdoblja sjajno odgovarao na mnoštvo teških pitanja na koja je on isključivo svojim praktičnim radom odgovarao ostvarujući mnoga djela najrazličitijih sadržaja. Uvijek otvoren suradnji cijeli je svoj stvaralački vijek živio s arhitekturom i njenom neisključivom praksom i pokazao i na svoj način odgovarao na pitanja koja je ostavljao teoriji arhitekture, te konačnom vrednovanju budućih vremena.