• individualan pristup/stručno vođenje
  • izrada idejnih rješenja i prostorno planskih analiza
  • izrada idejnih i glavnih projekata
  • izrada izvedbenih projekata
  • projekti rekonstrukcije i adaptacije
  • priprema dokumentacije za dozvole i potvrde nadležnih tijela
  • ishođenje potrebnih dozvola
  • administracija i stručni nadzor građenja
  • legalizacije objekata